Dopingtestejä järjestetään ympäri maailman

Dopingtestit urheilussa

Dopingtestit ovat hyvin yleisiä urheilun maailmassa. Niitä järjestetään jokaisen lajin kilpailijoille. Maailman antidopingtoimisto Wada on määritellyt urheilijoille oikeudet ja velvollisuudet. Dopingtestauksesta vastaavat järjestöt toimivat Wadan sääntöjen alaisuudessa, jolloin dopingtestaus on samanlaista kaikkialla maailmassa. Dopingtesteistä voidaan tiedottaa etukäteen tai ne voidaan järjestää yllättäen.

Dopingtestityypit

Suomessa ADT eli koko nimeltään Suomen antidopingtoimikunta pitää huolta siitä, että dopingtestit järjestetään asianmukaisesti. Dopingtestit jaotellaan pääsääntöisesti kahteen eri kategoriaan. Ne ovat kilpailujen yhteydessä pidettävät testit sekä kilpailujen ulkopuolella järjestettävät testit. Urheilija saatetaan kutsua testiin koska tahansa. Testi voi tapahtua niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kutsu täytyy kuitenkin esittää urheilijalle henkilökohtaisesti. Urheilijan velvollisuuksiin kuuluu antaa testinäyte. Kieltäytynyttä urheilijaa ei voi päästää kilpailuihin.

Testit tapahtuvat joka virtsa- tai verinäytteestä. Joissain tapauksissa molemmat näytteet voivat tulla kyseeseen. Virtsatesteillä testataan kiellettyjen aineiden käyttöä. Veritestillä taas nähdään tarkemmin se, mitä on käytetty. Sillä voidaan tehdä myös pitkäaikaista seulontaa.

Biologinen passi

Jokaisella urheilijalla on biologinen passi. Tämä tarkoittaa sitä, että urheilijalle luodaan henkilökohtainen profiili, johon kerätään tietoja kyseisestä urheilijasta. Joitakin urheilijan biologisia muuttujia seurataan koko urheilu-uran ajan. Muutokset profiilissa voivat parhaassa tapauksessa paljastaa kiellettyjen aineiden käytön. Urheilijan henkilökohtaista profiilia kutsutaan biologiseksi passiksi. Passijärjestelmää voidaan käyttää testauksen kohdentamiseen, koska se antaa viitteitä muutoksista.

Jokaisella urheilijalla on siis velvollisuus antaa dopingnäyte niin pyydettäessä. Dopingnäytteeksi käy virtsa- tai verikoe, joilla molemmilla voidaan seuloa dopingin käyttöä.